CE certificering

In sommige gevallen kan het wettelijk verplicht zijn een CE-certificering aan te brengen op apparatuur waarop modificaties zijn verricht. Het is dan nodig een risicoanalyse, een technisch dossier en een Verklaring van Overeenstemming op te stellen. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat de apparatuur voldoet aan de essentiële veiligheidseisen (van met name de Machinerichtlijn 2006/42/EG).

 

OBINION kan een dergelijke CE-certificering inclusief de conformiteitsprocedure voor u verzorgen, in samenwerking met een van de partners. Daarmee voldoen de apparatuur en de gebruiker aan de wettelijke verplichting.