Bijzondere tijden

Enige gelijkenis met een onderwatermijn kan het Covid-19 virus niet worden ontzegd. Ook is dit virus als een bom ingeslagen. Maar anders dan de vorige crisis heeft nu iedereen er mee te maken. Van jong tot oud en van werknemer tot werkgever. De aanwezigheid laat zich in alle sectoren voelen. De kunststofindustrie lijkt echter vooralsnog wat minder gevoelig te zijn. Waar vele sectoren direct geconfronteerd zijn met een stilstand draait de kunststofindustrie door, zij het op lagere capaciteit en zijn er zeker ook verschillen waar te nemen binnen de sector. Binnen de industrie is de Nederlandse inkoopmanagersindex een goede graadmeter wat ons te wachten staat. Helaas is dit vertrouwen op dit moment erg laag. Het verleden heeft echter laten zien dat deze graadmeter snel kan omslaan als de situatie weer verbeterd.

Op het moment van schrijven is een dalende trend waarneembaar in Nederland in het aantal geïnfecteerden en IC opnames. Dit geldt ook voor de ons omringende landen België en Duitsland. Dit is goed nieuws en een belangrijk en positief gegeven voor onze industrie omdat veel bedrijven naar deze landen exporteren. Werkmethodes zullen moeten worden aangepast om werken überhaupt mogelijk te maken en de efficiency zal lager zijn. Ook zal geduld moeten worden uitgeoefend vanwege de slechts geleidelijk optredende verbeteringen. Gelukkig was sprake van een sterke onderliggende economie wat de kans op herstel versterkt. Inmiddels zijn al onze leveranciers in China weer aangevangen met de productie en komt het transport weer op gang.

Om onze klanten te ondersteunen hebben we een tweetal positieve berichten met betrekking tot levertijden van randapparatuur en reserve onderdelen en extra lage prijzen voor maalmolens.

Vanzelfsprekend wensen wij u en uw medewerkers sterkte en gezondheid in deze wel heel bijzondere tijd.

Arnold Vermeijden
OBINION